• informatie
  • nieuws
  • Haags Kinderrechten Debat

Haags Kinderrechten Debat

29 november 2018

Op dinsdag 20 november hebben de onderbouw leerlingen uit de leerlingenraad meegedaan aan het Haags Kinderrechten Debat.
Dit vond plaats in het stadhuis van Den Haag. De leerlingen hadden voor deze dag al een spoedcursus debatteren gekregen. Hierdoor waren ze er helemaal klaar voor. Er werden verschillende stellingen behandeld, zoals bijvoorbeeld: “Haagse jongeren moeten verplicht een uur per dag sporten op school”. De leerlingen kregen te horen of zij het met deze stelling eens waren of niet en moesten dit dan beargumenteren tijdens het debat. Soms moesten ze ook omschakelen van mening. Dit was een grote uitdaging. Onze groep wist 1 keer van een school te winnen, helaas lukte het de andere keren niet. Maar leerzaam was deze middag zeker!
Op maandag 3 december doen de bovenbouw leerlingen uit de leerlingenraad mee aan de debatdag. Bij deze wensen wij deze groep alvast heel veel succes en plezier toe!